PDF comptes de Juliol a Decembre  de 2015. 

PDF despes per dates i import