Com ja ha fet en Els Corts, el grup de la Diputació conjuntament amb EU presentarà una moció per a la creació d’una mesa de treball per a la recuperació integral de la conca del Vinalopó on la Diputació participaria de forma activa. José Manuel Penalva, portaveu adjunt de la Coalició en el Palau Provincial ho veu com “un aspecte de vital importància posar en valor la nostra riquesa mediambiental i cultural”.

Alacant, 3 d’abril.

Compromís instarà a la Diputació a reclamar a la Generalitat Valenciana impulsar la creació d’una taula de treball conjunyeix amb totes les administracions involucrades així com els actors socioeconòmics. El Portaveu Adjunt de Compromís planteja aquesta iniciativa en la Diputació d’Alacant per a instar a la Generalitat a la creació d’una taula de treball per a treballar en el diagnòstic integral de la situació actual del rio Vinalopó i el seu compta amb la finalitat de treballar en el futur pla director de Restauració Ecològic així com la posada en valor tant socioeconòmica com a ambiental, així com el seu entorn cultural, natural i històric. 

El Vinalopó en aquests moments es caracteritza pel seu caràcter àrid i un règim hídric d’un marcat caràcter mediterrani, amb una gran irregularitat en els seus cabals i una gran intervenció humana, alguna cosa que ha provocat que al llarg del temps s’haja produït una deterioració significativa del riu i la seua conca. Per a Penalva, “el riu Vinalopó és una element vertebrador del nostre territori, recuperar el Vinalopó significa la creació d’oportunitats de desenvolupament econòmic i social sostenibles”.

Durant les últimes dècades, l’atenció de les autoritats estatals i autonòmiques en relació amb la conca del Vinalopó s’ha centrat principalment a aplicar mesures per a aconseguir la màxima eficiència en el reg i en la construcció del transvasament Xúquer-Vinalopó i de les infraestructures de distribució dels cabals transvasats als usuaris finals, per a pal·liar la sobreexplotació dels aqüífers al mateix temps que es reequilibren les extraccions d’aigües subterrànies i se satisfan les necessitats hídriques dels usos agrícoles, industrials i urbans.

El compliment de la normativa europea en matèria d’aigua i protecció de la naturalesa, incorporada a l’ordenament jurídic espanyol i valencià, requereix l’engegada de mesures efectives per a protegir hàbitats i espècies d’alt valor ecològic.

 “Cal implicar a totes les institucions en la garantia d’una òptima qualitat ecològica del rio Vinalopó, ja que es tracta d’un riu amb unes característiques singulars que és necessari recuperar i protegir”, ha conclòs Penalva.